สล็อต Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา

สล็อต Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา

สล็อต Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา

สล็อต Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา สำหรับเพื่อการ ชำระเงินสำหรับเพื่อ การชนะสูงสุดของผู้เล่น แต่ละครั้งนั้น มีต้นแบบ การชนะแบบ 5 รีลมีถึง 50 แบบ ในเกม Immortal Heroes   Starvegas ในการชำระเงินสำหรับในการชนะสูงสุด ของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับตั้งแต่การชนะ ของเครื่องหมายที่ตรงกัน 5 รีล

เรียงกันเป็นเพย์ไลน์ กับรีลใกล้กัน โต๊ะจะจ่าย จากทั้งสองชนิด อีกทั้งการชนะจากซ้ายสุด ไปขวาสุด และก็ตรงตามปริมาณไอคอน ที่กำหนดในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุด เพียงแค่นั้นในแต่ละเพย์ไลน์ ในเรื่องที่ เกมเกิดเหตุการณ์ขาดการเชื่อมต่อ การทำงานไม่ปกติ หรือมีสภาวะผิดปกติอื่นๆ เกมแล้วก็การชำระเงินทั้งปวง จะถูกโมฆะ

โดยต้นแบบการชนะแบบ 5 รีลมีถึง 50 แบบ มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป

 • ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวอันดับหนึ่ง
 • ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีเครื่องหมาย ที่ระบุในช่องลำดับที่สาม ของแถวลำดับที่สอง ในช่องลำดับที่สอง แล้วก็ช่องลำดับที่สี่ ของแถวลำดับที่สาม แล้วก็ในช่องอันดับที่หนึ่ง แล้วก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่ง แล้วก็ช่องที่ห้าของแถว อันดับแรก ในช่องลำดับ ที่สอง แล้วก็ช่องลำดับที่สี่ ของแถวลำดับที่สอง แล้วก็ช่องลำดับ ที่สามของแถวลำดับที่สาม ออโต้สปิน ช่วยในการเล่นสล็อตจริงหรือ
 • ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีเครื่องหมาย ที่ระบุในช่องลำดับที่สามของแถว อันดับที่หนึ่ง ในช่องลำดับที่สอ งแล้วก็ช่องลำดับที่สี่ ของแถวลำดับที่สอง รวมทั้งในช่องอันดับแรก และก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรก และก็ช่องที่ห้าของแถว ลำดับที่สอง ในช่องลำดับที่สอง แล้วก็ช่องลำดับที่สี่ ของแถวลำดับที่สอง รวมทั้งช่องลำดับ ที่สามของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่องลำดับ ที่สามของแถวลำดับที่สาม รวมทั้งในช่อง อันดับหนึ่ง สอง สี่ แล้วก็ห้าอยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่องลำดับ ที่สามของแถวลำดับที่สอง และก็ในช่องอันดับหนึ่ง สอง สี่ และก็ห้าอยู่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่องลำดับ ที่สามของแถวอันดับหนึ่ง รวมทั้งในช่อง อันดับหนึ่ง สอง สี่ แล้วก็ห้าอยู่ในแถวลำดับที่สอง

 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่อง อันดับแรก สอง สี่ และก็ห้าอยู่ในแถวอันดับหนึ่ง แล้วก็ในช่องลำดับที่สามของแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่อง อันดับหนึ่ง สอง สี่ แล้วก็ห้าอยู่ในแถว ลำดับที่สอง แล้วก็ในช่องลำดับที่สามของแถว ลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมาย ที่ระบุตรงกันในช่อง อันดับแรก สอง สี่ แล้วก็ห้าอยู่ในแถวลำดับที่สาม และก็ในช่องลำดับที่สามของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่ง ช่องลำดับที่สาม และก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สาม, ในช่องลำดับที่สองแล้วก็ช่องลำดับที่สี่ของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่ง ช่องลำดับที่สาม และก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สอง, ในช่องลำดับที่สองและก็ช่องลำดับที่สี่ของแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรก ช่องลำดับที่สาม รวมทั้งช่องที่ห้าของแถวอันดับหนึ่ง, ในช่องลำดับที่สองและก็ช่องลำดับที่สี่ของแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองรวมทั้งช่องลำดับที่สี่ของแถวลำดับที่สาม, ในช่องอันดับหนึ่ง ช่องลำดับที่สาม แล้วก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองรวมทั้งช่องลำดับที่สี่ของแถวลำดับที่สอง, ในช่องอันดับที่หนึ่ง ช่องลำดับที่สาม แล้วก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็ช่องลำดับที่สี่ของแถวอันดับที่หนึ่ง, ในช่องอันดับที่หนึ่ง ช่องลำดับที่สาม และก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม รวมทั้งสี่ของแถวลำดับที่สาม และในช่องอันดับแรกรวมทั้งห้าของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม และก็สี่ของแถวลำดับที่สอง และในช่องอันดับหนึ่งแล้วก็ห้าของแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม รวมทั้งสี่ของแถวอันดับแรก และในช่องอันดับหนึ่งรวมทั้งห้าของแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่งรวมทั้งช่องที่ห้าของแถวอันดับที่หนึ่ง และก็ในช่องลำดับที่สอง สาม แล้วก็สี่ อยู่ในแถวลำดับที่สอง
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรกและก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สอง รวมถึงในช่องลำดับที่สอง สาม และก็สี่ อยู่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่งรวมทั้งช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สาม รวมถึงในช่องลำดับที่สอง สาม รวมทั้งสี่ อยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามของแถวอันดับที่หนึ่ง และในช่องอันดับแรก สอง สี่ แล้วก็ห้า อยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่ง สอง สี่ รวมทั้งห้าของแถวอันดับแรก แล้วก็ในช่องลำดับที่สามอยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามของแถวลำดับที่สอง และก็ในช่องอันดับแรก สอง สี่ และก็ห้า อยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่ง สอง สี่ รวมทั้งห้าของแถวอันดับหนึ่ง แล้วก็ในช่องลำดับที่สามอยู่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวอันดับหนึ่ง, ช่องอันดับหนึ่งแล้วก็ห้าในแถวลำดับที่สอง และก็ช่องลำดับที่สามในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามในแถวอันดับหนึ่ง, ช่องอันดับแรกรวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สาม รวมทั้งช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองรวมทั้งสี่ในแถวลำดับที่สอง รวมถึงช่องอันดับหนึ่ง สาม และก็ห้าในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองรวมทั้งสี่ในแถวอันดับที่หนึ่ง แล้วก็ช่องอันดับหนึ่ง สาม แล้วก็ห้าในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรก สาม และก็ห้าในแถวอันดับที่หนึ่ง และก็ช่องลำดับที่สองและก็สี่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรก สาม รวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สอง และก็ช่องลำดับที่สองและก็สี่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวอันดับแรก และก็ช่องอันดับแรก สาม แล้วก็ห้าในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับหนึ่ง สาม รวมทั้งห้าในแถวอันดับที่หนึ่ง รวมถึงช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม และก็สี่ในแถวอันดับที่หนึ่ง และช่องอันดับแรกแล้วก็ห้าในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับที่หนึ่งแล้วก็ห้าในแถวอันดับที่หนึ่ง แล้วก็ช่องลำดับที่สาม สี่ รวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับหนึ่งแล้วก็ช่องที่ห้าของแถวอันดับที่หนึ่ง และก็ในช่องลำดับที่สอง สาม แล้วก็สี่ อยู่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องอันดับแรกแล้วก็ช่องที่ห้าของแถวลำดับที่สอง และก็ในช่องลำดับที่สอง สาม รวมทั้งสี่ อยู่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม แล้วก็สี่ของแถวลำดับที่สอง แล้วก็ในช่องอันดับที่หนึ่งแล้วก็ห้าของแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สอง สาม แล้วก็สี่ของแถวอันดับหนึ่ง แล้วก็ในช่องอันดับที่หนึ่งแล้วก็ห้าของแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวอันดับที่หนึ่ง, ช่องอันดับที่หนึ่งรวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สอง แล้วก็ช่องลำดับที่สามในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวลำดับที่สอง, ช่องอันดับหนึ่งและก็ห้าในแถวลำดับที่สาม รวมทั้งช่องลำดับที่สามในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามในแถวอันดับแรก, ช่องอันดับหนึ่งรวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สอง และก็ช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวลำดับที่สาม
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามในแถวลำดับที่สอง, ช่องอันดับแรกแล้วก็ห้าในแถวลำดับที่สาม รวมทั้งช่องลำดับที่สองและก็สี่ในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สองแล้วก็สี่ในแถวอันดับแรก, ช่องอันดับแรกรวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สาม รวมทั้งช่องลำดับที่สามในแถวลำดับที่สี่
 • ชนะแบบมีเครื่องหมายที่ระบุตรงกันในช่องลำดับที่สามในแถวอันดับแรก, ช่องอันดับแรกรวมทั้งห้าในแถวลำดับที่สอง แล้วก็ช่องลำดับที่สองรวมทั้งสี่ในแถวลำดับที่สี่